Området

Vindelälven


Cirka 25km älvsträcka finns tillgänglig på ett och samma fiskekort. I denna sträcka finns 9 forsar samt 8 stryckor. Utöver det ligger ett längre sel och "Råstrandsavan" inom älvsträckan, vilket ger en stor variation på fisket vi kan erbjuda!

Sensommarfisket efter lax är främst det som lockar folket till vår del, men även fint harr & öringfiske lockar. 

Sidoflöden


Gargån är ett av älvens största sidovattendrag och mynnar ut i älven på vår nedre del. Mycket fint vatten där vi även kan erbjuda en flugfiskesträcka på den översta delen. Bra harr & öringvatten som har repat sig gott efter att ån har återställts efter flottningsepoken. 

Vi har även ett mindre sidovattendrag som heter Staggbäcken kan erbjuda ett riktigt spännande fiske efter främst harr men även öring. 

Sjöar


Det finns flertalet riktigt stora sjöar med främst gädda och abborre. Dock har vi även 4st vatten där fisk har planterats under längre perioder. Dessa häller främst Öring och röding men finns även här variationer i arter.