Vinterfisket - Pimpelfiske

Det är en lång period fisken simmar under istäcket i vår del av landet.  Vissa fall kan isen ligga från oktober och ändå in mot Maj. 
Varför inte utnyttja denna del av fisket och känna lugnet, tystnaden och stillheten när den är som mest påträngande. 
Pimpelfiske efter abborre som exempel passar alla åldrar och finns oändliga vatten att testa i området. 

Att abborren dessutom räknas som en av de bästa matfiskarna kan ju inte göra saken sämre!