Projekt Get out

Är ett projekt finansierat av Leader Lapland, Stiftelsen Vindelälvsfiske samt Gargnäs-Råstrands FVO. 
I projektet fanns två stora mål uppsatta; Flottarkojan i Gargån samt  nedersta bron vid Laxsele. 

Flottarkojan

 

Den gamla dammkojan vid Jorbokkforsen togs ned pga av att det fanns risker att den försvann från ån på ett eller annat sätt. I drygt 20 år har den legat i förvar strax utanför Gargnäs. 
Styrelsen i fvo har länge velat timra upp denna igen efter ån och under 2017 blev detta verklighet. Nu vid Panniduns timmeravlägg. En mindre invigning skedde under vintern 2018 och är tänkt att inviga denna koja på riktigt när alla attiraljer har kommit på plats. Förhoppningsvis under sommaren/hösten 2019. Laxselebron

Den nedersta av de 3 broarna runt ön vid Gargåns utlopp i Vindelälven. Länge har denna bro varit på tal om att rustas upp. Kanske var det tur att det trots allt drog ut på tiden så en helt ny bro och nedfart från parkeringen kunde ordnas. Idag kan man faktiskt köra en fyrhjuling över bron utan att vara rädd för hållbarheten. Vid byggstart hade faktiskt den gamla bron gett upp helt och låg ihopvikt i Gargån. Detta innebar att även nya fundament gjordes och själva bron "rätades" ut. 
Stigen ned fick ett par omgångar med grus utkört på sig och är riktigt trevlig att gå ned på idag.