Sidovattendrag i området

Vi omringas av ett stort avrinningsområde som mynnar i älven. Gargån som är hela 89km lång har i sin tur sina sidoflöden såsom; Staggbäcken, Näresbäcken, Krutträskbäcken och Råbäcken. Näresbäcken har i flertalet år varit trädalagd för fiske eftersom den räknas som ett uppväxtområde för öring. Likaså gäller för Beukabäcken som mynnar i Beukaforsen. Denna bäck pågår det en hel del forskning kring där mängder med öring och laxsmolt är märkta med sändare för att lära sig av rörelsemönster i mindre vattendrag.

Vi har även ett par mindre vattendrag som inte sker något fiske i, mestadels för att det inte är värt besväret, men bör även inte fiskas i för att de också klassas som uppväxtområden för älvens räkning. Dessa är Jacksbäcken, Krokforsbäcken och rågoträskbäcken. 

Läs mer om fisket i  Gargån och Staggbäcken på undersidorna.