Abborrtjärn

 I vattnet finns öring och röding att fånga. Försommarfisket är mest givande då vattentemperaturen är lägre. Under sommaren växer en hel del näckrosor upp vilket kan försvåra fisket. Stränderna är lätta att fiska från med både spinn och flugspö. Fiske från flytring är mycket givande och värt besväret att ta med sig till tjärnen.

Vid sjöns östra sida finns ett vindskydd där du kan fika eller laga mat. Fisk planteras årligen normalt sett under hösten runt oktober månad.

Vy från flytring

Sjöns storlek i hektar: 5,1. Total omkrets 955m. 

 

Fisket är öppet hela året tills vidare. Mer info om ev. beslut på facebook.