Krutträsket

Stor sjö strax öster om Gargnäs men fin båtnedfart.

Sjön är flikig och har stora holmar och grund. Storvuxen abborre och gädda. Mycket fin sik. Finns även enstaka harr i sjön. Stora mängder småsik finns även. Kallas löja på orten men är inte annat än en småvuxen sik.