Vindelälven

Vårt stora flaggskepp i området och kärnan i allt fiske. Vårt område ligger mitt i laxens huvudlekområde vilket innebär att laxfisket har fått bära största bördan av besökarna. 
Men vi slår även ett slag för harr & öringfisket som ger en mycket fin upplevelse och där du kan hitta forspartier som du kan fiska av helt själv under långa stunder. 
Området har jobbats länge med att återställas efter flottningen, där det har skapats stora uppväxtområden för främst lax och öringyngel. Dessa områden har stort värde för fisket i hela älven och skapar möjligheter till ett stadigt fiske under många år. 

Till höger finns underrubriker till våra områden i älven listat från Långforsen uppströms och Holmforsen nedströms.

Filmen nedan spelades in under 2013 och är en riktig höjdare!