Källbäcksselet


Lugnflytande sel som håller mycket grov sik och abborre. En och annan grov öring och harr tas mellan gångerna i sina födosök. Enda platsen där ortsborna kan lägga nät efter sik, abborre och gädda i älven förutom Råstrandsavan.