Vi har 4 vatten som det planteras öring eller röding i beroende på tillgång av sättfisk. Flertalet år har båda arter satts ut för att få variation i vattnet. Max 2fiskar/fiskare/dygn får tas totalt i våra vatten. 

 

Sobbträsket - Vår största sjö som planterats fisk i under de senare åren. Gjordes försök tidigare med gott resultat då öringen framförallt växte sig enormt stor och fin. Redan idag har fångster rapporterats kring 5kg och återstår att se om de fördubblar vikten denna period också. Sjön når man enkelt via väg mellan Gargnäs och Staggträsk.

 

Vinträsket - Ca 7km österut från Råstrand finns detta vatten som på senare år även har abborre förutom öring och röding. Sjön är behandlad med rotenon länge tillbaka med förmodligen har abborren trots allt klarat av giftet och repat sig efter åren. Går rykten om riktigt stora öringar i sjön, men normalt sett ligger fisken upp mot 2kg. Vid träsket finns stuga och vindskydd att värma sig i alt. att hyra för övernattning. Skoterled finns från Råstrandsbyn

 

Ljusbottentjärn - Vårt minsta vatten vi planterar i men kanske bästa vattenkvalitén. Även här finns enstaka abborrar som klarat sig genom åren. Vid tjärnen finns äldre huggarkoja som rustats upp och här kan man faktiskt vila upp sig ett par timmar om det faller på. Enkel standard med kamin och sitt/liggbänkar.  Skoterled finns från Gargnäs till tjärnen. 

 

Abborrtjärn - Fin skogstjärn på södra sidan älven mellan Fredriksborg och Torviksele. Informationstavla finns utmed v1000 där karta finns över området. Brukar finns mindre skoterspår mot tjärnen från Torviksele och Fredriksborg